Blog VanRaaltehuis

200e geboortedag van Dr. A. C. van Raalte

Tag archief: Bestehemerberg pkn Ommen gezamenlijke dienst Roomskarholieke kerk Ommen

Openluchtdienst Besthemerberg

Op zondag 8 juli mag er tijdens de openluchtdiens in het bostheater van de Besthemer berg gecollecteerd worden voor het Van Raaltehuis. We zijn heel blij de aanwezigen te kunnen vertellen van het huis, een heel klein beetje geschiedenis en van de plannen die er zijn, zeker nu het er op gaat lijken dat koop, restauratie en een nieuwe bestemming dichterbij komen.
Op deE website houden we ieder op de hoogte.

Advertentie