Blog VanRaaltehuis

200e geboortedag van Dr. A. C. van Raalte

NIEUWSBRIEF

Stichting

Van Raaltehuis
​ Secretariaat: ​Roerdomp 2
​​​​ 7731 LJ Ommen
​​​Telefoon: +31 529 452585
​​​Bankrekening: 54 09 32 760

Aan alle begunstigers van de stichting Van Raaltehuis en anderen die het Van Raaltehuis een warm hart toedragen:

Zoals u waarschijnlijk wel weet is de Stichting Van Raaltehuis een aantal jaren geleden in het leven geroepen als reactie op plannen deze voormalige Theologische School en waarschijnlijk ook het woonhuis van dr. A.C. van Raalte, te slopen Dominee van Raalte, voorganger van de afgescheiden gemeente te Ommenen en een van de voormannen van de afscheiding, woonde een aantal jaren in Ommen en vertrok vervolgens naar Arnhem. Van daaruit emigreerde hij in 1847 met een aantal volgelingen naar de V.S, waar hij de stad Holland in Michigan stichtte.
De Stichting Van Raaltehuis heeft zich ten doel gesteld de sloop te voorkomen en een passende bestemming voor het pand te zoeken. Daarnaast wil de stichting het gedachtegoed van dr. Van Raalte levend houden.

Een tijdlang leek het of de ontwikkelingen rond het Van Raaltehuis stil stonden. Eigenaar Takman wilde het pand alleen in combinatie met zijn winkel verkopen, een tot nu toe voor ons onmogelijke eis.

Tijdens de herdenking van de tweehonderdste geboortedag van Van Raalte in 2011 bleek er een toenemende belangstelling, zowel in Holland Michigan alsook in Nederland. Een tweetal drukbezochte conferenties bewees dat er nog velen geïnteresseerd zijn in Van Raalte en zijn werk en ideeën. Herhaalde pogingen om financiële middelen te krijgen om het Van Raaltehuis veilig te stellen, liepen echter helaas op een teleurstelling uit.

Sinds een paar maanden is er echter een nieuwe ontwikkeling gaande die een voorzichtig optimisme rechtvaardigt:
De provincie Overijssel heeft 15.000 euro subsidie beschikbaar gesteld om het Van Raaltehuis en de onmiddellijke omgeving te ontwikkelen. Jhr. Diederik Six van Six architects uit Zeist is samen met Dr. Ir Jaap Dawson, een achter achterkleinkind van Dr Van Raalte, bezig een plan te maken “rondom Van Raalte”. Voor het gebied Van Raaltehuis en omgeving wordt een plan gemaakt waarbij het pand gerestaureerd wordt en de omgeving opnieuw ontwikkeld wordt, passend bij het Van Raaltehuis. Gedacht wordt aan een hofje, waarbij er plaats is voor kleine woningen met een19e eeuwse uitstraling en een gerestaureerd Van Raaltehuis, dat als museum/documentatiecentrum ingericht kan worden.

Met het plan, dat een dezer dagen beschikbaar komt, gaan we in binnen- en buitenland proberen fondsen te werven.
Via onze website http://www.vanraaltehuis.com houden we u regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen.
Indien u nog geen begunstiger bent: voor 15,- euro per jaar kunt u de stichting ondersteunen zodat we ons werk blijven kunnen doen. Aanmelding kan via de website en via onderstaand mailadres.

Mocht u mensen/ instellingen / bedrijven kennen die benaderd zouden kunnen worden als mogelijke begunstiger of misschien wel investeerder van een groter bedrag, houden we ons van harte aanbevolen.

Donatie
Van ds H.J. Siegers, predikant te Ommen ontvingen we voor onze bibliotheek de vierdelige “Archiefstukkenbetreffende de afscheiding van 1834, bewerkt door dr. F.L Bos, waarvoor onze hartelijke dank.

ANBI
De stichting Van Raaltehuis voldoet nu en in de toekomst aan de ANBI-voorwaarden, zodat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

met een vriendelijke groet,

Jan Heijink
voorz. St Van Raaltehuis
janheijink@gmail.com

* als u geen prijs stelt op toezending van mail van de Stichting Van Raaltehuis verzoeken we u dit even aan te geven via een mail janheijink@gmail.com

​22-08-2013​Pagina 2 van 2
KvK 08177625​www.vanraaltehuis.com

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: