Blog VanRaaltehuis

200e geboortedag van Dr. A. C. van Raalte

Motie nog steeds actueel

De motie uit 2007, waarin het college wordt opgeroepen na te gaan wat nodig is om het Van Raaltehuis voor de sloop te bewaren is anno 2013 nog steeds zeer actueel.

…………………………………………………………..

Motie “VAN RAALTEHUIS”

De voorzitter geeft het woord aan de indiener van de motie, de heer Heijink.
Zijn fractie maakt zich ernstig zorgen over de staat van dit gebouwtje. Er ligt een intentieverklaring van de raad die aangeeft dat het gebouw hen wat waard is. Hij vraagt dan ook om discussie om te zien wat het gebouw de raad werkelijk waard is. Daarbij verzoekt hij de belangen van de gemeente en de eigenaar op elkaar af te stemmen.
Daarop dient hij de onderstaande motie in:

“De raad van de gemeente Ommen in vergadering bijeen op 26 april 2007;
overwegende dat er voor het pand “Van Raaltestraat 24”, bekend onder de naam Van Raaltehuis, een sloopvergunning is aangevraagd;

dat dit pand vanwege zijn geschiedenis van grote cultuurhistorische waarde is voor Ommen;

dat de raad middels een intentieverklaring heeft aangegeven dat dit pand buiten de visie “Open den Oordt” dient te blijven;

dat inmiddels een procedure gestart is om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, waarbij een positief advies is afgegeven door “Het Oversticht”;

b e s l u i t :

1.
het college opdracht te geven in overleg te gaan met de eigenaar, waarbij uitgangspunt is de wensen van de eigenaar en de uitdrukkelijke wens van de raad het pand voor Ommen te behouden bij elkaar te brengen;
2.
na te gaan welke middelen en besluiten nodig zijn om overeenstemming te bereiken, waarbij het behoud van het Van Raaltehuis uitgangspunt is en vervolgens een voorstel aan de raad voor te leggen voor finale besluitvorming”.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA
J. Heijink.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: